- Eg har likt meg bra! Jobben har vore interessant, variert og spennande. Eg har fått bli betre kjend i mitt eige fylke, og møtt veldig mange flinke folk på vegen.  

Me møter Anita Sæther heime på garden i Standal. 

- Ved å jobbe så tett på landbruksnæringa har eg sett kor mangfaldig landbruket er, både i Sogn og Fjordane og elles i landet. 

 

Ser attende på gode år i Bondelaget

 

- Arbeidet mitt har blant anna vore kontakt med medlemar og tillitsvalde, prosjekt «Framtid i landbruket» i ungdomsskular, Open Gard og organisering av ulike møte og arrangement. 

Sæther smiler, medan ho fortel. 

- Eg hugsar spesielt godt då vi var med på å arrangere «Bondetinget» i Loen juni 2013. Siste kvelden tok vi årsmøtedeltakarane med på seks ulike turar i Stryn, og dei kom attende med stjerner i blikket. Det var sjølvsagt stort å få vere med på.

 

Ny jobb

 

- Eg kjem utan tvil til å sakne alle personane som eg har fått god kontakt med gjennom jobben. Men «trøystar» meg med at eg ser mange av dei att i andre samanhengar

No ser ho fram til nye utfordringar. 

- Ved sidan av  jobben i Bondelaget driv eg gard med ammekuproduksjon. Sidan eg var 12 år, då foreldra mine tok over den garden som eg driv no, har kyr vore ein av mine store interesser. Når eg no skal skifte jobb går eg samstundes ned i stilling, for å få meir tid til å vidareutvikle garden og få meir tid til familie.

- Kva skal du jobbe med no?

- Eg skal jobbe 50%  som økonomi- og kontormedarbeidar for entrepenør Stein Torald Vonen AS og Naustdal Taxi. Dette ser eg fram til, det er to solide bedrifter som har stor betydning i lokalmiljøet.