Temamøtet med fokus på kraftforkrevjande produksjonar vart leiar av 1. vara til styret Nils Magne Gjengedal.  Innleiarar i møtet var fylkesleiar Anders Felde, direktør toltalmarknad kjøt og egg i Nortura; Ole Nikolai Skulberg og kategoridirektør kvitt kjøt og egg i Nortura; Elin Prangerød.

 

Her finn du innleiingane

Styremedlem i Vestland Bondelag Anders Felde si innleiing

Direktør toltalmarknad kjøt og egg i Nortura; Ole Nikolai Skulberg si innleiing

Kategoridirektør kvitt kjøt og egg i Nortura; Elin Prangerød.si innleiing

 

Kunnsap om jordbruksoppgjeret 2022 finn du på Norges Bondelag sine sider.  Ikkje nøl med å engasjere deg og kome med innspel.