Det er mange som har trossa sterke vindkast og kraftig nedbør for å setje fokus på alvoret for næringa, og det er godt å kjenne for meg som fylkesleiar, seier Hilleren.

Stemningsrapport frå fylket