Viltseminaret i Sogn og Fjordane er ei årviss tilskiping der ein vekslar mellom tema på vilt og tema på fisk.  I år er turen komen til vil og ein tek for seg tema:  "Smått, stort og rått" - om småvilt, storvilt og rovvilt, på Rica Sunnfjord Hotell, 24.-25. november.   

Program, prisar på mat og overnatting på hotellet, påmelding