Kva er innhaldet i verktøykassa for å få til ei god forvaltninga av grågås?

Bli oppdatert i kva som er grunnlaget for god forvaltning av grågås. Nytt innan forsking, gode tips om reduksjon i konfliktane med beiteskade, tilskitning av friområde o.s.v. Kva tiltak fungerer godt og kva tiltaka fungerer mindre godt.

Innlegg i seminaret

Ingunn Tombre – seniorforsker ved NINA. Hennar nøkkelkvalifikasjonar er gjess, adferds- og populasjonsøkologi, reproduksjonsløkologi, landbrukskonflikter, gåsejakt, effekter av beiting på innmark, bestandsovervåking, adaptive medforvaltningsprosesser, forvaltningsplanar, effekter av klimaendringa og tundraøkologi.

Ove Martin Gundersen - prosjektleiar i nasjonalt gåseprosjekt i Norges Bondelag. hans arbeidsområde er forvaltning, grunneigarorganisering og tilrettlegging for gåsejakt

I tillegg vert det ulike innlegg frå Miljøvernavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, frå kommunal forvaltning, grunneigarar/bønder og jegerar.

Målgruppe:

Saksbehandlar med ansvar for grågåsforvaltning, grunneigarar, bønder, jegerar og andre interesserte.

Praktiske opplysningar

Stad:  Kokstadflaten 36  (2. etasje over Felleskjøpet)

Tid: 15. mars, kl. 10 – 14.30

Pris: Gratis

Det vert servert enkel lunsj.

Programmet finn du her.

Seminaret vil vere tilgjengeleg via Teams, men då som «lyttar». Vi oppfordrar flest mogeleg å delta fysisk.

Påmelding via Questback innan 7. mars.             https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/gas