I FILMEN SER ME: Anders Felde (leiar i Vestland Bondelag) og Nils Magne Gjengedal (2.vara til styret i Vestland Bondelag). 

 

Vestland Bondelag inviterer til plast-ryddedugnad i 2022. Plast frå landbruket skal ikkje forureine, og det er bonden sitt ansvar å handtere plasten på ein trygg måte på garden.

Denne veka inviterer me alle til å ta i eit ekstra tak, og kickstartar ryddeveka med denne filmen frå Gloppen.