Link til seminaret finn du ved å klkke her.

 

Seminaret var eit samarbeid mellom veterinærinstituttet, Mattilsynet og Animalia, og hovudtema var ringorm hjå storfe.  Målet med seminaret var mellom anna erfaringsutveksling og kompetanseheving.