NY LEIAR: Renate Rendedal. 

 

Kari Sigrun Lysne var utsending frå fylkesstyret, og orienterte om aktuelle saker. 

Tema var mellom anna vetrinærane, vaktdistrikt, klima, kommunesamanslåing og kjøtmarknaden. 

Det var engasjerte diskusjonar. 

 

Val og styret for komande år:

Leiar: Renate Rendedal

Nestleiar: Oddvin Kvamme 

Kasserar: Jon Asbjørn Målsnes

Sekretær: Lars Arne Målsnes

1. vara: Anders Tjugum