Prost Rolf Scanke Eikum er den første Bondevenen som Eid Bondelag nemner ut, men det vil kome fleire med det første seier ein humørfylt lokallagsleiar.   - Vi har mange dyktige og positive vener av landbruket i Eid, så det er berre å følgje med vidare kven som vert den neste heldige, avsluttar Nes Hjelle.