Landets minst reisevande dyr
Stadig lengre transport frå gard til slakteri vart ikkje haldbart for Hilde Lussand Selheim og Lars Selheim. Dei ville ikkje akspetera at det ikkje var fleire slakteri att i heile Hordaland. Dei ville slakte heime. I 2008 investerte dei fleire millionar og etablerte Voss Gardsslakteri heime på garden. Les meir i Bondevennen: BU-pris til Voss Gardsslakteri.

Ærespris
Fabrikkeigar Anton Mindes Ærespris for framifrå jordbruksdrift vert år om anna delt ut av Stiftinga Hordaland Landbruksselskap.I år var det Kjell Åge Aardal som vart heidra for måten han driv garden sin, på Brattland sør i Arnadalen, utenfor Bergen. Les meir i Bondevennen: Ærespris til Kjell Åge Aardal.

Takk til Liv Kristin Sola, Bondevennen, for tekst og foto.

Hilde Lussand Selheim og Lars Selheim

Kjell Åge Aardal