Det er avklaring i årets jordbruksoppgjør, og det blir pressekonferanse i dag, torsdag kl 11:30, i Landbruks- og matdepartementet (R6).

Tid: Torsdag 16. mai, kl. 11:30
Sted: Landbruks- og matdepartementet (R6), Teatergata 9, Oslo

 

 

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) vil være tilstede, sammen med jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.

Pressekonferansen filmes (strømmes) av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no.

Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.