Mellom 4-500 var innom garden, der dei kunne møte mange ulike dyr, mellom anna nyfødde kalvar. Arrangørane hadde førebudd mange aktivitetar, som hopping i høyet, gjetarhund oppvisning, trøtraktor-køyring, byggje fuglekasse og rebusløp.

-Det var eit vellukka arrangement, seier leiar i Alversund og Seim Bondelag, Reidar Konglevoll. Han legg til at tilbakemeldingane frå publikum var svært positive. Reidar har også sendt oss flotte bilete frå dagen: