Tema for dagen var det utfordrande året grunna korona og avlingssvikt, moderne fruktdyrking og satsing på sider. Både leiar i Hordaland Bondelag, Peder Nernæs og nestleiar Knut Byrkjenes Hauso var med på turen.

Besøk hos Aga sideri

Foto Peder Nernæs