Leiaren for heile organisasjonen vår, Nils T. Bjørke, heldt apell ved regjeringskvartalet. - I løpet av aksjonane våre, harClara takkar. lokallaga vist eit imponerande engasjement og stor kreativitet. Som til dømes i Kvinnherad, der lokallaga overleverte kua Synnøve til ordførar Synnøve (Ap), sa Nils.

 - Eg vil takke alle som har stilt opp, både her i Oslo og på aksjonane i Hordaland. Utan det breie engasjementet og medlemmane sin innsats, hadde vi berre vore ein bleik skugge. No har vi verkeleg vist at vi duger, og det er  ikkje dårleg å kunne tenkje tilbake på den dagen vi prega bybiletet i hovudstaden. Dette vil det går gjetord om, sa fylkesleiar Clara Hveem, før ho sette seg på bussen attende, vestover.

Sjå nokre av bileta frå opptoget: 

Nils i spiss!

Hordalandsgjengen i bevegelse. Lars Inge Vik frå Fusa Bondelag ber fana.

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 Nordhordlendingane stilte med eigen fane.

  Oddbjørn og Lars krev auka satsing på norsk matproduksjon.

 Direkte tale frå Kvinnherad.

Sveioungdommen markerte seg.

Kvemmingar.

Folk i gatene hoppa inn i toget og deltok ein strekning.

Bodskap bakfrå. Støtte frå sidelina.

Mange plakatar og mykje "hoiing" gjorde oss synlege.