Kvart år lir mange dyr unødig og må avlivast grunna at tomme ølboksar og brusboksar hamnar på forbrettet.   I staden for å ta med seg boksen heim vert han kasta i vegkantar og inn på dyrka arel.  Resultatet vert dyr som lir unødig når dei skarpe metalldelane kjem inn i grovforet i rundballar og silo.  Difor er oppmodinga svært så tydeleg til oss alle saman.  TENK DEG OM .

Pant alt ALLTID er fylkesleiaren si klare oppmoding til oss alle saman.

Her finn du lenkje til side med plakatar utforma i 2020