Open Gard vert arrangert av lokale Bondelag, med ein eller fleire bønder som vertskap. -Jobben som vert lagt ned med Open Gard er svært viktig, understrekar Anita Sæther ved Bondelagskontoret. Arrangementa er med på å spreie kunnskap og byggje omdømet til norsk landbruk. -I fjor vart det arrangert Open Gard på fire ulike stader i Sogn og Fjordane, vi håpar på minst like mange tilskipingar i år, seier Sæther. Ho minner om påmeldingsfristen som er 15. april.

Her finn du brevet som er sendt ut til lokallaga om Open Gard.

Meir informasjon kan du finne på www.bondelaget.no Sjå i menyen til venstre - "For lokallag og tillitsvalgte".

Publikum set pris på Open Gard, og denne kontakten er viktig for kunnskapsspreiing og omdømebyggjing