Alle møta er på den digitale plattformen zoom. Lenke til pålogging er sendt ut til dei som har meldt seg på i morgon og onsdag. Dei som skal vere med seinare får e-post med lenke i morgon.

Nokre av dei planlagte møta hadde for få påmeldte. Desse er avlyst, og deltakarane har fått tilbod om å delta på eit anna møte.

Tidspunkt:

Tysdag 26. januar klokka 11-15 og 19.30-22.30
Onsdag 27. januar klokka 19.30-22.30
Torsdag 28. januar klokka 19.30-22.30
Fredag 29. januar kl 10-14
Tysdag 2. februar klokka 20-22.30

Program:

 • Kort presentasjonsrunde                   
 • Klimaplan oppfølging                                           
 • Lokallagsarbeid (Politisk arbeid, bodskap våren 2021)           
 • Jordbruksforhandlingane studiehefte inkl mjølkekvote
  Intro, gruppearbeid, plenum - framhald presentasjon
   
 • Viktige saker i Norges Bondelag
  • Daglegvare, brexit, stortingsval etc
  • Kortare i kveldsmøte
  • Lokallaga si halvtime
  • Valnemnda