På folkemøta vil det verte orientert om problem som må løysast i elvar, innsjøar og kystvatn. Kommunar og sektorstyresmakter vil presentere tiltak. Det vert tid for spørsmål, diskusjonar og innspel, og det vil verte servert noko å bite i.

Møta er opne, alle interesserte er velkomne.

09.12. kl. 20.00: Nordfjordeid, kommunehuset

10.12 kl. 20.00: Skei, Biblioteket

12.12 kl. 19.00: Selje, kommunehuset

Utkast til lokal tiltaksanalyse er lagt på høyring, med høyringsfrist 10.01.14. Alle har høve til å komme med innspel.

Høyringsdokumentet finn du på http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=47223&amid=3642492