Arrangementet  har ei tidsramme frå kl. 13.00-17.00 og han følgjande innhald:

Vandreutstillina Biologisk Mangfald med læremiddel, ved Monica Landøy Naturvernforbundet.

Veterinær Anne Viken vil lese frå si debutroman "Elise og dei døde hestane" der publikum vil kunne kjøpe boka signert av forfattaren. Ho vil også ha eit veterinærfagleg program med demonstrasjon på husdyr.

Det bli elles informasjonsstand, sal av kortreist mat frå Eldalstunet og rikeleg med moglegheiter til å vandre på garden og i kulturlandskapet og oppleve husdyr og kosedyr.