Leif Arne har nyleg gått av som styremedlem i Hordaland Bondelag, og no vert han lokallagsleiar. Utanom leiar tok heile styret attval. Trond Olav har vore leiar sidan 2012, og han har også vore nestleiar, skrivar og styremedlem.

Mari Aker frå NLR Vest hadde innlegg om transport av fôr med tittelen "Gras-peng-dekk-diesel: Har du kontroll?".

Lokallaget arrangerte landbruksquiz på Kahoot, og på vinnarlaget var Morten Samskott, Leif Inge Hauge, Terje Nordanger, Nils Jordalen og Gunnar Jordalen.  

Foto: Trond Olav Neteland.

 

Mari Aker frå NLR Vest

Quiz-vinnarar: Morten Samskott, Leif Inge Hauge, Terje Nordanger, Nils Jordalen og Gunnar Jordalen

Ole André Horvei, Lars Ove Sausjord, Bjørn Vedå, og Bjørne Røthe (gjest)

Årsmøte i Vossestrand Bondelag