Årsmøte i Stongfjorden Bondelag vart leia av leiar Harald Ålen.

Både årsmeldinga og rekneskapen vart gjennomgått og godkjent, det er god økonomi i laget.

Vidare hadde Fskå Mølle og Felleskjøpet gode innlegg om kraftfor og foring. 

Deretter vart både grovfor, beitekrav, kraftfor og palmeolje diskutert.

Elles var det val. Karl André Gjelsvik blei vald til ny leiar i Stongfjorden Bondelag.