29. oktober hadde Hyen Bondelag årsmøte i samfunnshuset, 21 medlemmer kom.

Lidvin Hage frå fylkesstyret i Sogn og Fjordane Bondelag informerte mellom anna om kva fylkeslaget har jobba med siste året. Deretter prata han om kva som må vera fokus framover. Vidare la Hage stor vekt på kor viktig det er med eit sterkt landbrukssamvirke.  

Så informerte Gunnar Skaar, leiar i Gloppen Avløysarlag, om forslaget og prosessen angåande samanslåing av Hyen og Gloppen Avløysarlag.

Etterpå vart mellom anna tema som lausdriftkrav, endring av grense for MVA-registrering og oppretthalding av kulturlandskapet teke opp.

Elles var det val. Styret i Hyen Bondelag er no: Elias Eimhjellen (leiar), Elin Karin Aa Hope, Jakob Eimhjellen, Torunn Ommedal Aandstad og Erik Ommedal