- Mange er nok usikre på kva framtid som ventar med Statsråd frå Frp, og det kan i den samanheng vere bra å kunne møtast for å drøfte gjennom situasjonen, dei framtidige utfordringane og korleis ein konstruktivt kan møte desse, held Hilleren fram. Det vert både innleiingar og debatt.  Mellom anna skal generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge og tidlegare journalist i Bergens Tidende Olav Kobbeltveit innleie til debatt.

Her finn du programmet for leiarmøtet

Klar for felles leiarmøte