I vår har det vore diskusjon i media omkring merkevara Inn på tunet. Det var til dømes eit oppslag i Bondebladet 8. april der det vart stilt spørsmål om Stiftelsen Norsk Mat sin forvaltning av merkevara og etablering av samvirket Inn på tunet Norge.

Vestland Bondelag er opptatt av å ta vare på både merkevara og tilbydarane. Det er viktig med god kommunikasjon og samarbeid, difor inviterer vi til eit digitalt møte for alle tilbydarar.   

 

Program

15:00   Velkomen ved Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag

15:10   Kva skal til for å bli ein IPT-gard, og kva er verdien av merkevara Inn på tunet?
            IPT-bonde Solveig Lilletvedt

15:20   Merkeordninga Inn på tunet.
            Bjørn Austad Hvaleby, Stiftelsen Norsk Mat

15:35   Presentasjon av samvirkebedrifta Inn på tunet Norge
            Hege Lindstrøm, dagleg leiar av IPT Norge SA

15:50   Korleis arbeider Norges Bondelag med IPT?
            Amund Johnsrud, Norges Bondelag

16:00   Spørsmål og diskusjon

16.30   Møte slutt

 

Alle som er påmeldt får lenke til deltaking og framgangsmåte til korleis ein skal kople seg på.

Påmelding til vestland@bondelaget.no innan 28. august.