Planen var å samle seg på kontoret i Førde og på kontoret i Bergen. Grunna mykkje vatn og stengde vegar, måtte halve nemnda delta på Teams. Valnemnda har fått inn forslag på kandidatar, og no gjeld det å leggje kabalen.