Landbruket la fram eit framtidsretta krav, men  Regjeringa svarte med eit tilbud som mellom anna gir over 75 prosent av norske melkeprodusenter en inntektsvekst under 10 000 kroner. For å auke norsk matproduksjon, må vi bruke gras, beite og kornåkre over heile landet.

Listhaug og regjeringa vrir matproduksjonen frå gardar over heile landet til få, store bruk i sentrale strøk. Dei få store som auker produksjonen vil ikkje klare å ta over produksjonen frå de mange.

Vi kan ikkje akseptere ein slik politikk.

Sjå meir på Tv 2          Sjå meir på Nrk      Bergens Tidende        Romerikets Blad

Aksjonen skal dokumenterast!