Med tonane frå deilig er jorden, spelt av Jølstringen Øystein Støfring, ynskjer Sogn og Fjordane Bondelag alle ei riktig god jul. 

 

Øystein Støfring