Styret i Fusa Bondelag har kåra følgjande personar til BONDEVENN:

  • Dyrlegane Martin Aarseth, Ernst Ove Indrebø og Anne Gramstad, som yter svært god servise overfor bøndene.

  • Tidlegare dyrlege Gustav Folkestad, no Bondepositiv politikar. Folkestad ytte god servise overfor bøndene den tida han var aktiv dyrlege, og er framleis positiv til bøndene.

  • Bente Dankertsen har bakgrunn frå  Stend vgs. Ho er svært aktiv og positiv ovafor bønder. Ho er aktiv avløysar og tidlegare politikar som ytra seg positivt for bøndene si sak.

  • Hans Inge Berge og Anette Berge driv eit transportfirma, og er svært serviseinnstillt, alltid tilgjengeleg på telefon og alltid positive. I tillegg har dei hyggelege prisar på transporttenester.

  • Terje Rød er avløysar, nøkkelperson og svært positiv.

  • Frode Olsen er tidlegare lærar på Stend vgs, og har stor kompetanse på smådyr og fjørfe. 

  • Egil Gjelland og Ann Elen Skjelbreid er aktive bønder, og gode ambassadørar for resten av bondestanden.

Last ned oppslag om utdelinga i Os og Fusaposten.

Bondevenner frå Fusa; dyrleger Martin Aarseth, Ernst Ove Indrebø og Anne Gramstad