Vi ser etter ein person som har interesse for landbruk og matproduksjon.  Har du høgskuleutdanning med kompetanse/erfaring innan juridiske fag, jordvern eller kommuneplanlegging er det flott, men ikkje naudsynt. Interesse for politikk og organisasjonsarbeid kan også vere eit fint utgangspunkt for denne jobben.

Vi kan tilby deg fleksibel arbeidstidsordning og konkuransesdyktig løn. 

Førde ligg sentralt mellom Bergen og Ålesund og kan by på fantastisk natur til alle årstider. Er du klar for å prøve noko
anna enn bylivet er dette ein flott moglegheit :-)

Nærmare opplysningar om stillinga ved å vende deg til organisasjonssjef Merete Støfring på telefon 959 47 437 eller personalsjef Catharina Andersen på telefon 905 15 152.

Kort søknad med CV sendes innen 31.oktober 2018, til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no

 

Om arbeidsgiveren

Norges Bondelag er ein interesseorganisasjon for bønder og alle andre som meiner at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å betre vilkåra for landbruket og synleggjere landbruket si tyding for samfunnet. Vi har over 64.000 medlemer fordelt på meir enn 500 lokallag. Det er 115 tilsette i organisasjonen, derav 57 ved hovudkontoret i Oslo og 58 fordelt på organisasjonen sine 17 fylkeskontor. Les meir om oss på www.bondelaget.no

 

Les meir om stillinga her.