BLI MED: I dette webinaret ser me mellom anna på bonden si rolle som  energiprodusent. I tillegg skal me utforske mogelegheitene for ei meir berekraftig framtid i landbruket.

 

 

Program 

Norges Vel v/Ragnhild Bjelland-Hanley - informasjon om deira rettleiar for fornybar energi i landbruket.

Norhybrid v/ Martin Holt-Nilsen. - praktiske døme for gardsbaserte vindmøller.

Marius Knagenhjelm - Erfaringar frå Kaupanger Hovedgård, vurderingar knytt til bakkemonterte solcelleanlegg.          

 

 

Klikk her for å melde deg på. 

Link til møtet vert sendt ut på e-post før møtestart.