Lærdal Bondelag hadde i år òg ein stor ryddeaksjon i fellesskap med Lærdal kommune og andre lag og organisasjonar. Ryddedagen vart gjennomført 19. april. Containarar vart plassert ut fleire plassar i bygda. Lokallagsleiar Njål K. Golf kunne rapportere om eit kjempebra oppmøte av folk som bidro til å halde Lærdal rein. 

Lærdal Bondelag hadde også ein eigen aksjon i midten av februar med innsamling av rundballeplast. Det vart plassert ut containarar tre plassar i bygda. Lokallaget vil gjenta innsamlinga i slutten av mai.

Bildet er frå ryddeaksjonen i Lærdal i fjor

Fjærland bondelag arrangerte innsamling av både rundballeplast og stål.

 

Sveio Bondelag samla inn imponerande 9 tonn med plast ein laurdag i april. Det var mulig å levere inn rundballeplast, tomkanner og plastsekker til fôr og gjødsel.

Sveio Bondelag samla inn 9 tonn plast!