Lokallaget har kjøpt ei tomt av kommunen, der medlemene kan kome og levere plasten.  Lokallaget har også gjort avtale med Tenden Miljø om henting.  Kostnaden ved dette vert dekka av lokallaget.  -  Dette kan vi vel kalle kvardagsbondelaget, seier Ellen kristin Eiken som deltok i årsmøtet til Holmedal og aksvoll Bondelag.  

Lokallaget langt ut mot kysten vil at Bondelaget må vere tøffare på medlemene sine vegne.  Det er nok av utfordringar å ta tak i både i høve inntektsutviklling og kvardagslege løysingar på viktige tema som landbruksplast, mosjonskrav og breispktra antibiotika.  Til sjuande og sist handlar det om å nedskalere dei store sakene til bonden sin opplevde kvardag, held Eiken fram.

 

Styret i Holmedal og Askvoll Bondelag:

  •  Leiar Jostein Kumle
  • Nestleiar Arild Olset
  • Sekretær Jan Ruben Hegrenes
  • Kasserer Trond Selvik
  • Studieleder Tor Einar Erikstad
  • 1.vara Kristine Johansen Ådlandsvik
  • 2.vara Dag Ivar Furevikstrand