Distriktsleiar for LHMS tenesta, Kolbjørn Taklo, forsikrar om at det er livsviktige tema som er på agendaen. Tilskipinga er open og gratis for elevar ved skulen, og bønder.

Sjå heile programmet her