Gjennom programmet får 20 unge bønder frå heile verda undervisning frå internasjonale leiarar og får moglegheit til å delta på internasjonale arrangement knytt til landbruket. Opplegget foregår over ein periode på 30 månader med minst to samlingar i året. Sjå meir på WFO sine heimesider.

Det er kort søknadsfrist. Er du interessert, må du ta kontakt med Hordaland Bondelag så raskt som mogeleg.

Illustrasjonsfoto: Sunniva Ersland Myklebust.