Både Hordaland Bondelag ved Frøydis Haugen og Hordaland Bonde og Småbrukarlag ved Jarle Helland fekk vere med Landbruksministeren på tur til Voss. Der besøkte de leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og kona Brynhild heime på garden.

Både TV 2 og avisa Hordaland var med på besøket, og du kan lese meir i Avisa Hordaland og Nationen.

Sylvi Listhaug får ein krakk med fire grunnpillarer, akkurat som i landbruket

Nils, Brynhild og Sylvi Listhaug

Nils T. Bjørke, Sylvi Listhaug, Frøydis Haugen, Jarle Helland frå Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og Brynhild Tennebekk Bjørke

Sylvi Listhaug med kua Sylvi

God stemning før jordbruksforhandlingane?

Frøydis med Sylvi Listhaug