Det er dei lokale senterpartilaga i Luster, Gloppen og Jølster som har invitert han til fylket og som har ansvar for programmet for dagen. 

På det landbrukspolitiske møtet på Skei Hotel klokka 19:00 er alle velkomne til å lytte til kva ministeren har å seie og til å stille han spørsmål.  Det vert også ein pause med enkel servering på dette møtet.  Nytt høvet til å kome med dine synspunkt like før jordbruksforhandlingane tek til.