Årets debatt: Levande landbruk i heile landet –kva må til? Frå venstre sit Svein Arne Lie, forfattar og tidl. leiar Oppland Bonde-og Småbrukarlag, Geir Pollestad, leiar av Næringskomiteen på Stortinget og Anders Felde, leiar Sogn og Fjordane Bondelag

.

 

 

Geir Pollestad, leiar av Næringskomiteen på Stortinget.

 

Svein Arne Lie, forfattar og tidl. leiar Oppland Bonde-og Småbrukarlag.

 

Kjell Kjellen Bigset var også i Ørsta denne dagen.

 

Korleis er det å overta eit gardsbruk og sjå moglegheitene i det umoglege? Innlegg ved Live Skinnes, gardbrukar og drivar av Gardsfruene.no

 

Me takkar Nils Magne Gjengedal (Styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag) og Arne Frode Øvreseth (Leiar i Breim Bondelag) for foto