Det vert lagt vekt på om bygdesamfunnet er livskraftig og om tiltaka er nyskapande eller inneheld dristige idear som fremjar bu- og tiltakslystlyst.

I fjor fekk Nordsida utviklingslag prisen for idérike bygdesamfunn, og også i år vil Sogn og Fjordane fylkeskommune dele ut pris til nyskapande og driftige bygdesamfunn. Prisen er eit diplom og 30 000 kroner.Juryen sa mellom anna følgjande om fjorårets vinnar «Laget har heile tida vist evne til nytenking og det er etablert eit godt samarbeid på tvers av dei fire bygdene på Nordsida; Randabygda, Hopland, Blakset og Fjelli».

Vert delt ut på fylkestinget i desember
Det er hovudutval for plan og næring som avgjer kven som får prisen, etter at kandidatane er vurderte av styringsgruppa i Bygdeutviklingsprogrammet. I denne styringsgruppa sit medlem i fylkesstyret i Sogn og Fjordane Bondelag, Kari Sigrun Lysne.

 

Prisvinnarane får eit diplom og 30 000 kroner til det vidare arbeidet sitt. Prisen vert delt ut på fylkestinget i desember, og grunngjevinga for tildelinga vert samstundes lagt fram av leiaren i hovudutvalet.

Framlegg til prisvinnar med grunngjeving og opplysningar om kandidaten skal sendast til:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Postboks 14
6801 Førde
eller på e-post til fmsfpost@fylkesmannen.no

Fristen for å sende inn er 11. november 2013