Reporterar frå Hafslo barne- og ungdomsskule og Luster ungdomsskule besøker dei lokale bedriftene Avery Dennison NTP AS, John Geir Sperle, Gaupnetunet og Statkraft Energi AS Region Midt-Norge.

Intervjuet med Sperle er ca 4 minutter ut i filmen.