Valnemnda sin innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar, og Vestland er godt representert. Bodhild Fjelltveit frå Bergen Bondelag er innstilt som 2. nestleiar (attval) og Peder Nernæs frå Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag som andre vara (attval). Her kan du sjå video av alle kandidatane.

Frå Vestland Bondelag deltar fylkesleiar Anders Felde, nestleiar Marianne Nordhus og organisasjonssjef Lars Peter Taule. I tillegg deltar desse utsendingane:

Gry Ingvild Agjeld, Olden Bondelag
Knut Byrkjenes Hauso; Ullensvang Hagebrukslag
Ole Bjarne Hovland, Årdal Bondelag
Karin Sigrun Lysne, Lærdal Bondelag
Olav Myhr; Eikanger Bondelag
Kjersti Hjelmeland, Omvikdalen Bondelag
Nils Magne Gjengedal, Hyen Bondelag
Peder Nernæs, Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag
Kjetil Mehl, Omvikdalen Bondelag
Åse Katrin Hogrenning; Loen Bondelag
Gjertrud Svartveit Osmundsen, Sveio Bondelag
Asgeir Nøttveit, Radøy Bondelag
Eivind Myrdal, Bergen Bondelag

Utsendingane har førebuande møte 2. juni