Det var laga ei god ramme kring møtet med god mat og det er jo alltid kjekt seier Lysne.  Grunna Covid 19 har ikkje møteplassane vore så mange det siste året.  Då er det ekstra kjekt å kunne møtast .

Fårikål på menyen

Godt humør og godt engasjement

Få endringar i styra

Claus R. Moe held fram som leiar i Hafslo Bondelag, Olav Ugulen i Indre Hafslo Bondelag og Andreas Wiese i Luster Bondelag.

Dessert gjer susen på ein kvardagskveld i kvardagsbondelaget.