Sist onsdag kveld møtest  ein liten gjeng til kurskveld med tidlegare fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag , Per Hilleren, som tydeleg føredragshaldar på tema Landbrukssamvirke og Bondelaget.      Nyttig læring og kunnskap formidla på ein engasjerande måte, seier Erik Skogli.

Per Hilleren innleia på tema Norsk Landbrukssamvirke og Bondelaget