PÅ ÅRSMØTE. 12 personar møtte på årsmøtet til Nordsia Bondelag. 

 

Laget har mellom anna arrangert Tryggare Saman i lag med dei andre lag i Stryn og Hornindal. Dei har hatt fire styremøter, og delte på møter i regi av fylkeslaget. 

Nordsia Bondelag har i dag 68 medlemmer, og dei vil jobbe med å verve fleire. 

 

Val

ATTVAL: Alle i styret tok attval. 

Jorunn Beinnes Roset tok attval og held fram som leiar. Med seg i styret får ho Kjell Ove Bergset, Per Erik Ulvedal, Ivar Bergset og Oddvar Bergset. Som 1. vara vart Leif Rand vald, som 2. vara vart Liv Olaug Flore vald og som 3.vara vart Henning Lykkebø vald.