Styret i Vestland Bondelag inviterer til fagmøte med fokus på dei ulike produksjonane i landbruket.  Både eksterne og eigne tillitsvalde og tilsette står på den rikhaldige lista over innleiarar.   Møta vert skipa til på følgjande tider:

  • Måndag 30. januar klokka 11:00:  Mjølkeproduksjon på ku/Geit og storfekjøt
  • Måndag 30. januar klokka 20:00: Sau/lam
  • Tysdag 31. januar klokka 20:00:  Grøntproduksjonen
  • Onsdag 1. februar klokka 12:30:  Kraftforkrevjande produksjonar

Det vil vere mogleg å melde seg på fram til søndag 29.01. 

Lenkje til møta vert sendt ut til dei som er påmelde slik:

  • Måndag 30.01. om morgonen for begge møta som skal vere måndag
  • Tysdag   31.01. om morgonen for møtet som skal vere tysdag
  • Onsdag  01.02. om morgonen for møtet som skal vere onsdag

Alle møta er på TEAMS og du kan melde deg via denne lenkja

DETALJERT PROGRAM

 

Måndag 30. januar 2023 klokka 11:00:     MJØLK  KU/GEIT og STORFEKJØT  

11.00:    Velkomen ved møteleiar Marianne Nordhus (nestleiar i Vestland Bondelag)

11.05:    Utfordringar og mogelegheiter  for mjølkeproduksjonen i jordbruksoppgjeret 2023

                v/ Anders Huus (seniorrådgjevar Norges Bondelag)

11.30:    Korleis skape framtidstru i mjølkeproduksjonen (geit og kyr)?

               v/ Rolf Daniel Midtun (Rådet i Tine) og  Andreas Wiese (styremedlem Vestland Bondelag)

11:50      Spørsmål – diskusjon med utgangspunkt i innlegga og spørsmål som er sendt inn på førehand

12.05:    Kort Pause

12:10       Utfordringar og mogelegheiter  for storfekjøtproduksjonen i  jordbruksoppgjeret 2023

                 v/ Anders Huus (seniorrådgjevar Norges Bondelag)

12:25       Korleis løfte framtidsutsiktene innan storfekjøt og ammeku i jordbruksoppgjeret 2023

                 v/ Jan Erik Fløtre (nestleiar Nortura)

12:40      Gode prioriteringar for auka storfekjøtproduksjon i Vestland

                  v/Anita Sæther (leiar TYR Sogn og Fjordane)

12.50:    Utfordringar som må løysast i jordbruksoppgjeret 2023 for å sikre optimisme for

                Vestlandsbonden v/ Anders Felde (Vestland Bondelag)

13:00:    Spørsmål – diskusjon med utgangspunkt i innlegga og spørsmål som er sendt inn på førehand

 

Måndag 30. januar 2023 klokka 20:00:    SAU/LAM 
20.00:    Velkomen ved møteleiar Kjersti Hjelmeland (1. vara til styret i Vestland Bondelag)
20.05:    Utfordringar og mogelegheiter i jordbruksoppgjeret 2023   
               v/ Bodhild Fjelltveit (2. nestleiar Norges Bondelag)
20.30:    Korleis er marknadsmoglegheiter for ein auke produksjon av lammekjøt i Vestland? 
              Kor mykje «Møllers tran» toler marknaden for sau og lam?
              v/  Johannes Nedrebø (Nortura)
20:50     Pause
21:00:    Utfordringar som må løysast i jordbruksoppgjeret 2023 for å sikre optimisme for 
                Vestlandsbonden    v/ Ole Bjarne Hovland (Styremedlem Vestland Bondelag)
21:15:     Spørsmål/dialog/diskusjon med utgangspunkt i innlegga.  Spørsmål sendt inn på førehand 
                vert også handtert no.

Tysdag 31. januar 2023  klokka 20:00:  GRØNTPRODUKSJON 
20.00:    Velkomen ved møteleiar Knut Byrkjenes Hauso (Styremedlem i Vestland Bondelag)
20.05:     Utfordringar og mogelegheiter i jordbruksoppgjeret 2023   
               v/ Thorleif Muller (1. vara til styret i Norges Bondelag)
20.25:     Korleis er marknadsmoglegheiter for ein auke produksjon av ulike sortar OGSÅ i Vestland? 
               v/ Ola Sunde (Leiar i Grøntutvalet, Norges Bondelag)
               Kva må til for å kunne styre den relative delen av veksten i marknaden OGSÅ mot Vestland?
20:45      Utfordringar som må løysast i jordbruksoppgjeret 2023 for å sikre optimisme for 
                Vestlandsbonden  v/ Kari Sigrun Lysne (Styremedlem i Vestland Bondelag)
21:00:     Kort pause   
21:05:     Spørsmål/dialog/diskusjon med utgangspunkt i innlegga.  Spørsmål sendt inn på førehand 
                vert  også handtert no.


Onsdag 1. februar 2023 klokka 12:30  KRAFTFORKREVANDE PRODUKSJONAR
12.30    Velkomen  ved møteleiar Gjertrud Osmundsen (Styremedlem i Vestland Bondelag)
12.35    Kva blir viktig i jordbruksoppgjeret 2023 for eggproduksjonen i Vestland ? 
              v/Hans Arne Breivik  (leiar Fjørfelaget Vest)
12.50    Marknaden for gris og egg, mogelegheiter og utfordringar
              v/ Ole Nokolai Skulberg (Direktør totalmarknad kjøt og egg Nortura)
13.20    Resultat frå tilsynskampanjen på gris for Vestland 
             v/ Olav Tørresdal (Spesialinspektør Mattilsynet)
13.40    Kva tenkjer Norsvin om resultata i tilsynskampanjen 
             v/ Bjørn Ståle Bekkeheien (leiar Norsvin Sørvest)
13.50    Framtidsmoglegheiter og utfordringar som må løysast i jordbruksopppgjeret for svinenæringa 
              v/ Arne Einar Reed (leiar Norsvin Sogn og Fjordane)
14.05    Korleis løfte dei kraftfôrkrevjande produksjonane i Vestland 
              v/ Anders Felde (Leiar i Vestland Bondelag)
14.15    Spørsmål/dialog/diskusjon med utgangspunkt i innlegga.  Spørsmål sendt inn på førehand 
             vert  også handtert no.