LEIAR I VESTLAND BONDELAG: Anders Felde.

 

Jordbruket sitt forhandlingsutval varsla i ettermiddag at dei går til forhandlingar med staten om ein jordbruksavtale for 2022. Jordbruket sitt forhandlingsutval består av representantar frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

 

* Forhandlingane skal vere avslutta seinast måndag 16.mai.