I dette seminaret kan du få informasjon om kva moglegheiter som ligg i tilskotsordningane for utbygging av fjernvarme og for uttak av virke til energiproduksjon.  Du kan også få kunnskap om korleis ein produserer flis med rett kvalitet.

Heile programmet kan du lese her

Påmeldingsfrist: 28.08.2012.  Deltageravgift: kr. 975,-

Påmelding: Energigården AS – Senter for bioenergi, tlf. 61 33 60 90 eller

post@energigarden.no

Illustrasjonsfoto: Uttak av energivirke i Fjærland i 2011