På programmet står mellom anna innleiing om "Framtida for Flora landbruket" ved ordførar Bengt Solheim Olsen. Landbrukssjef i kommunen, Annlaug Bolstad, kjem for å snakke om tilskotsordningar og landbruket i Flora. Den nye landbruksmeldinga vert og tema. Organisasjonssjef i Sogn og Fjordane Bondelag, Merete Støfring, vil presentere meldinga og Bondelaget si handsaming av den. Deretter vert det opna for spørsmål og debatt -Det står viktige tema på programmet på Allhuset onsdags kveld, og vi håpar mange får høve til å komme, seier leiar i Fellesstyret Leidulv Beverli Stavø. I tillegg til den faglege delen vert det sjølvsagt og ein sosial kveld, med prat, mat og kaffi.

Invitasjonen frå Fellesstyret for Bondelaga i Flora finn du her.