Regionmøta er ein møteplass for medlemer i fylkesstyret og styra i lokallaga.  Møta vert skipa til på 9 ulike plassar i fylket i løpet av 3 kveldar første veka i januar 2017.   Hovudsak i møta i 2017 er sjølvsagt innhaldet i jordbruksmeldinga som statsråd Dale la fram den 9. desember.  Den angrip jordbruksnæringa frå mange kantar, og kastar lange skuggar over distriktsjordbruket.

Regionmøta vert skipa til på følgjande stader:

  • Tysdag 3. januar klokka 20:00    Kjølsdalen Montesorriskule
  • Tysdag 3. januar klokka 20:00    Smak Kafe i Stryn
  • Tysdag 3. januar klokka 20:00    Eikum Hotel, Hafslo
  • Onsdag 4. januar klokka 20:00   Mo og Øyrane vgs, Mo
  • Onsdag 4. januar klokka 20:00   Hos Kari Sigrun Lysne i Lærdal
  • Onsdag 4. januar klokka 20:00   På Brekkestranda Hotel i Gulen
  • Torsdag 5. januar klokka 20:00  På Gloppen Hotell på Sandane
  • Torsdag 5. januar klokka 20:00  På Inspire i Eikefjorden
  • Torsdag 5. januar klokka 20:00  På Dalstunet i Dale

Alle tilltsvalde i lokallaga er velkomne, og innbyding er sendt direkte til leiarane i lokallaga.  - Eg håpar dei aller aller fleste tillitsvalde lokalt i organisasjonen vil finne vegen til møta, avsluttar fylkesleiar Anders Felde.    Minner elles om påmelding til merete.stofring@bondelaget.no innan 2. januar klokka 08:00.