Norges Pelsdyralslag ynskjer interesserte velkomen til ei spennande og triveleg næring og arrangerer i det høvet informasjonsmøte på tretten ulike stadar i landet.  Næringa tilbyr fadderordning for nye produsentar, samt gunstig finansiering og ulike forskotsordningar.   Økonomien er for tida mykje god. 

Program for informasjonskvelden på Mo:

  • 19.00 Pelsproduksjon
  • 19.30 Dyrevelferd
  • 19.45 Driftsplanlegging og økonomi
  • 20.15 Pause
  • 20.45 Fôrkjøkkenet orienterer
  • 21.00 Pelsmarkedet
  • 21.30 Oppsummering

 

Påmelding til post@norpels.no eller ring Norges Pelsdyralslag på tlf: 47 80 72 00 før 30. november 2013.