Klimakoordinatoren inviterer til lunsj-til-lunsj-samlingar på flotte hotell der du kan slappe av, ta eit bad, nyte god mat og lade batteria samstundes som du får logga inn i klimakalkulatoren laga klimahandlingsplan. a gjerne med partnaren din.

Prisen på samlinga er sterkt rabattert:

500 kr for medlemer i Vestland Bondelag

1000 kr for ikkje-medlem i Vestland Bondelag

I tillegg kjem kostnad for utarbeiing av klimahandlingsplan. Dette vert refundert gjennom RMP-tilskot etter søknad. 

Det vert samlingar i Førde 23.-24. september på Scandic Sunnfjord og på Stord Hotell 25.-26. september. Meir informasjon kjem, men om du vil melde din interesse allereie no, kan du gjere det på på nettsida til KlimaVest.